Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: maj 2016

INFORMATIONSBREV MAJ/JUNI 2016

Styrelsesammansättning Vid årsstämman invaldes Patrik Jonsson, Anna Magne och Joakim Öberg som styrelseledamöter. Sven Albinsson och Marcela Contardo blev valda på två år 2015 och sitter kvar. Till suppleanter valdes Petter Alke och Anna Amigo, och till valberedning… Read More

Städdag den 29:e Maj

Den 29:e Maj firar vi sommarens ankomst med en städdag. Den som vill får gärna pyssla med föreninges rabatter. Vi kommer också behöva hjälp att rensa förråds- och vindsgångar från gammalt bråte. En container kommer att finnas tillgänglig… Read More

Brandsäkerhet

Styrelsen vill påminna om att det naturligtvis inte är ok att förvara skräp eller renoveringsspill i trapphuset av brandsäkerhetsskäl. Den som placerat detta på plan 5 till exempel bör omedelbart slänga det.

Ny hemsida

Vi har nu bytt plattform till wordpress. Fördelar: Lättare att uppdatera Mobilvänlig Möjlighet till kommentarer Möjlighet att prenumerera på uppdateringar (se menyn på högersidan) Möjlighet att söka information Om du har några idéer eller tycker något saknas, vänligen maila… Read More

Trädgårdsintresserad?

Trädgårdsintresserade sökes för att vara med i en trädgårdsgrupp. Intresserade medlemmar får gärna kontakta oss på info@raseglet1.com för mer information.

Cykel- och barnvagnsrensning!

Nu när sommaren är på väg kommer vi att göra en utrensning i cykelförråden i båda husen samt barnvagnsrummet. Detta innebär att alla som har en cykel/barnvagn som används ska märka upp med namn och lägenhetsnummer och ”2016”… Read More

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare Sälja eller köpa lägenhet? Här är all information du behöver! Kontakt Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.

Ny styrelse och valberedning

Ny styrelse är vald efter årsmötet Ordförande Sven Albinsson Ledamöter Marcela Contardo Anna Magne Joakim Öberg Patrik Jonsson Suppleant Petter Alke Anna Marino Valberedning Jonas Widerberg Peter Widerberg