Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: februari 2018

Nya stadgar, kollektivt bredband och försäljning av råytor

Söndag 25 februari hölls en extra stämma i föreningen. Ett tjugotal personer deltog och tre beslut kunde tas enhälligt. Det främsta skälet till att en extra stämma hölls är att ny lagstiftning gör att vi måste uppdatera föreningens… Read More