Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Kontaktinformation

Styrelsen:
E-post: info@raseglet1.se
Du kan också kontakta styrelsen genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Hyror och Avgifter:
Adress:
Råseglet 1

c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås
E-post: info@mbf.se
Växel: 021-40 33 00

Fastighetskötsel och felanmälan
AMW Fastighetsvård
Telefon: 08-88 51 88
E-post: a.m.w@telia.com

Hiss:
Aseka Hiss & Fastighet AB
Telefonnummer: 08-400 207 10/073-5168404
E-post: urban@aseka.se

Jour – för akuta problem på helger och kvällar:
(OBS: endast vid allvarliga problem som inte kan åtgärdas på annat vis. Är du osäker på vad som räknas in? Hör gärna av dig till någon i styrelsen via facebooksidan)

AB Jourmontör (Securitas)
Telefon: 08-657 77 20

Kollektivt bredband
Stockholms Stadsnät
www.stockholmsstadsnat.se
Telefon: 08-501 220 10
E-post: support@stockholmsstadsnat.se

Kabel-tv och bredband från ComHem
Felanmälan: 0771-550000