Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: januari 2018

Kallelse till extrastämma 25 februari

25 feburari 2018 arrangeras en extra stämma för alla medlemmar i Råseglet 1. Under stämman diskuteras och beslutas om tre viktiga frågor. Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya stadgarna möter nya krav i… Read More

Motioner till Årsstämman

Har du ett förslag som du tycker borde diskuteras och beslutas om på Årsstämman i maj? Enligt föreningens stadgar måste motioner till ordinarie årsstämma lämnas in senast 2018-01-31. Du kan mejla ditt ärende till info@raseglet1.se eller lämna ett… Read More