Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: december 2018

Vad händer i pannrummet?

Flera medlemmar har kommit med förslag på vad vi kan använda det gamla pannrummet till. Nu har en grupp bildats för de som vill engagera sig i detta utrymmes öde. Styrelsen har godkänt att rummet städas ur och… Read More

Information om kollektivt bredband

Sedan en tid har styrelsen fört förhandlingar med olika aktörer för att kunna erbjuda medlemmarna ett bra kollektivt bredbandsavtal. Nu är förhandlingarna klara och ett avtal har tecknats. Från och med 1 april 2019 är Råseglet 1 ej… Read More