Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls onsdag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella aktiviteter och händelser. Trots rådande situation… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar. Den formella… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Välkommen till årsmöte 8 maj

Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma. Vi träffas på Varvseken tisdag 8 maj klockan 19:00. Utöver de punkter som stadgarna föreskriver kommer stämman också ta andra beslutet av två rörande uppdaterade stadgar. Dessutom kommer föreningen ta… Read More

Kallelse till extrastämma 25 februari

25 feburari 2018 arrangeras en extra stämma för alla medlemmar i Råseglet 1. Under stämman diskuteras och beslutas om tre viktiga frågor. Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya stadgarna möter nya krav i… Read More

Motioner till Årsstämman

Har du ett förslag som du tycker borde diskuteras och beslutas om på Årsstämman i maj? Enligt föreningens stadgar måste motioner till ordinarie årsstämma lämnas in senast 2018-01-31. Du kan mejla ditt ärende till info@raseglet1.se eller lämna ett… Read More

Kallelse till extrastämma

När: Söndagen den 24 september 2017, klockan 19:00 Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190 Innan extrastämman öppnas kommer det finnas tillfälle till information och diskussion. Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare på stämman Upprättande av förteckning över närvarande… Read More