Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: februari 2019

Installation av fjärrvärmeledning

Denna vecka startar arbetet med att installera en ny fjärrvärmeledning till Råseglet 1. I dag får vår fastighet sitt varmvatten via en gammal ledning som ägs av Stockholmshem. Stockholmshem har sagt upp avtalet med Råseglet 1 och därför… Read More

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar. Arbetet påbörjas inom kort och mer information… Read More