Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Kallelse till extrastämma

När: Söndagen den 24 september 2017, klockan 19:00
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Innan extrastämman öppnas kommer det finnas tillfälle till information och diskussion.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
  3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  6. Val av ny styrelse, ledamöter samt suppleanter
  7. Mötets avslutande

Välkomna!

 

 

Extrastämma

Vi hade extrastämma under den beslutades det att vi kommer behöva ytterligare en stämma på grund av problem med bland annat protokollföring.
Datumet kommer vara 24:e September och ytterligare information kommer.

Bergvärme, vecka 31

Information från Gerox:

Information om pågående och kommande arbeten vecka 31 & 32

Read More

Nymålat!

Efter uppmuntringar av en boende i föreningen har vi nu målat om huset som innehar ”sopsugen” (ingen vet riktigt vad det är faktiskt 😉 ).

Det kommer behövas en strykning till i veckan, så passa er för att lägga händerna på ytorna.

Erbjudande om att köpa säkerhetsdörrar

Vi har fått ett erbjudande från dörrakuten om att köpa in säkerhetsdörrar. Om flera köper blir det billigare.

Bifogar detaljer i denna post och sätter upp information i portarna.

BRF Råseglet erbjudande

Intresserad? Maila johnnie.tinglof@dorrakuten.se och nämn att du bor i Råseglet1 i Gröndal!

Bergvärme – Uppdaterad tidsplan

Gerox har skickat ut uppdaterad tidsplan. Se bifogade dokument.

Veckoinformation Råseglet V26
Tidsplan Brf Råseglet 2016-07-01

 

 

Installation av bergvärme påbörjad

Vi har nu haft uppstartsmötet och Gerox samt deras underleverantörer kommer nu att påbörja projektet. Borrningen kommer som tidigare nämnts ske på baksidan av huset (den sidan uteplatsen finns på). Gerox räknar med att det blir totalt 10 hål och vid en lyckad borrning tar det cirka en arbetsdag per hål.

Här är tidsplanen för projektet:
Tidsplan Råseglet 2016-06-14 Preliminär

Följande information kommer att sättas upp i portarna inom snar framtid. Tekniska frågor hänvisas främst till Gerox.

Information till boende i Brf Råseglet 1 samt berörda grannar

Föreningen har nu tecknat ett kontrakt med Gerox AB innebärande installation bergvärme i kombination med fjärrvärme. Lösningen är optimal rörande både ekonomi och säkerhet samt även en långsiktig lösning rörande föreningens uppvärmning och behovet av tappvarmvatten.

Gerox installerar en bergvärmeanläggning på 120 kW och föreningen kommer därefter att till ca 80 % värmas med bergvärme (förnyelsebar solenergi), resterande energi för uppvärmning samt tappvarmvatten produceras även i fortsättningen från fjärrvärmen.

Gerox planerar att måndag den 27/6 starta arbetet med att borra tio (10) stycken energibrunnar om vardera 270 m på innergården. Arbeten kommer att pågå under Juli månad. Arbeten inne i fastigheten främst undercentral kommer att pågå från och med 15 juni fram till ca 15 september.

Givetvis kommer det störa er boende en del, men vi hoppas på överseende och vi ber Er att ha tålamod med vetskap om det goda som kommer ut av installationen.

Föreningen blir mindre beroende av fjärrvärmemonopolet och sänker kraftigt energikostnaderna.

Föreningen äger stor del av energikällan som är förnyelsebar solenergi.

Föreningen får år efter år gratisenergi från berget som aldrig påverkas av energiprisökningar. Föreningen blir mer miljövänlig genom att bidra med minskat CO2 utsläpp, ca 20 ton/ år.

Kontaktpersoner
Ansvarig för borrning och schaktning: Kjell Karlsson, Geoborr 0707 47 07 30
Projektledare: Roger Klasson, Gerox 0707-35 70 54
Kvalitets- och miljöansvarig samt teknik, Johan Nyholm, Gerox 010-130 72 31
Ombud och tillståndsanvarig: Per Melin, Gerox 010-130 72 11

 

Inköp av säkerhetsdörrar

Det har kommit in en fråga om gruppinköp av säkerhetsdörrar.
Om det är fler som har intresse av att köpa får ni gärna kontakta oss på info@raseglet1.se så kopplar vi ihop er.

Extrastämma angående bergvärme 8:e Juni

Vi kommer ha en extrastämma för att formellt ta beslut om installation av bergvärme den 8:e Juni klockan 18:00. 

Omröstningen sker i gamla tvättstugan.