Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Nu startar bilningsarbetet

Torsdag 25 mars startar bilningen av balkonger på Ekensbergsvägen 118. Arbetet påbörjas på den östra fasaden och fortsätter därefter på den södra och västa fasaden. 

SehedTresson täcker över fönster och ventiler utvändigt under arbetet för att damm inte ska tränga in.

Boende bör själva stänga fönsterventiler för att undvika att det dammar in. Om luften blir dålig i lägenheten kan det hjälpa att ställa upp brevinkastet. SehedTresson har ställt en rulle med plast och tejp i entrén som kan användas för att täcka över eventuella springor eller ventiler invändigt.

Undvik i möjligaste mån att arbeta hemma och ta ner ömtåliga saker från hyllor och väggar. Föreningen ersätter inte skador i samband med fasadrenoveringen.

Har du några frågor?
Kontakta Göran Österlund på goran@osterlund@sehedtresson.se eller 08-6038865.

Nu får föreningen kollektivt elavtal!

Styrelsen har tecknat avtal om kollektivt elavtal med Home Solutions. Detta innebär långsiktiga besparingar för alla boende.

Kollektivt elavtal innebär att föreningen delar på ett enda elavtal och därmed försvinner den fasta elnätskostnaden för alla boende. Det enda du kommer betala för i framtiden är din egen elförbrukning. Denna kommer faktureras tillsammans med avgiften för din bostadsrätt.

Du behöver inte säga upp ditt befintliga elavtal. Det sköts automatiskt.

OBS!
Installationen av kollektiv el sker 23 mars. Denna dag kommer alla lägenheter uppleva en eller flera strömlösa perioder.

/Styrelsen

Nu rensar vi cykelförråden

Den senaste tiden har många medlemmar klagat över övergivna cyklar i förråden vid Ekensbergsvägen 118 och 126. Inom kort rensar vi därför bort oanvända cyklar.

Alla cyklar kommer märkas med en lapp. Det enda du behöver göra är att ta bort lappen från den/de cyklar som du äger och använder. Cyklar som har sin lapp kvar 1 april kommer rensas ut och sparas av föreningen i ett år.

Styrelsen undersöker också möjligheten att bygga ett eller flera cykelhus på fastigheten som på sikt kan ersätta dagens förråd.

/Styrelsen

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Så fort vädret tillåter startar renoveringen av balkonger och fasad på höghuset. Planen är nu att arbetet startar vecka 9.

Under arbetets gång kommer byggnaden plastas in och alla fönster och balkongdörrar kommer plomberas.

Under vissa veckor i mars, april och maj sker bilningsarbete vilket medför kraftiga störningar. Under dessa veckor uppmanar Sehed Tresson boende att inte arbeta hemma under dagtid. Se hela byggplanen nedan.

OBS!
Alla balkonger på Ekensbergsvägen 118 måste vara helt tömda på föremål senast 1 mars!

Har du några frågor?
Kontakta Göran Österlund på goran@osterlund@sehedtresson.se eller 08-6038865.

/Styrelsen

Bostadsrättstillägget försvinner vid årsskiftet

Vid årsskiftet avskaffas föreningens kollektiva bostadsrättstillägg. Det betyder att ansvaret för bostadsrättstillägg i hemförsäkringen tas över av varje enskild medlem.

I dagsläget ingår gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring. Detta är mycket kostsamt och tidskrävande. Dessutom innebär det att föreningens gemensamma ekonomi används för att täcka skador som uppkommer på grund av enskilda medlemmars oaktsamhet.

Därför har styrelsen beslutat att avskaffa det gemensamma bostadsrättstillägget per 31 december 2020 och uppmanar därför alla medlemmar att göra ett bostadsrättstillägg i sin egen hemförsäkring. Det kostar oftast 20-50 kr per månad.

Kontakta ditt försäkringsbolag och be om bostadsrättstillägg i din hemförsäkring innan 31 december!

 

Uppskjuten byggstart och kollektivt elavtal

Tidigare har styrelsen meddelat att den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad ska starta inom kort. Nu står det klart att arbetet inte kan påbörjas förrän 2021. Istället satsar vi på kollektivt elavtal 2020.

På grund av Stockholms Stads långa handläggningstid dröjde vårt startbesked till mitten av september, vilket gör att arbetet inte kan påbörjas under hösten. Det beror i sin tur på att vissa arbeten inte kan utföras vid en temperatur på mindre än 5 plusgrader.

Arbetet kommer istället starta under februari, och vi kan inte förvänta oss att det är klart före sommaren.

Föreningen har ett godkänt bygglov och har ingått avtal med Sehed Tresson AB som utför arbetet.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket i perioder orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför byggstart kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

Satsning på kollektivt elavtal
Då detta projekt skjuts upp har styrelsen beslutat att under tiden undersöka möjligheten att installera kollektivt elavtal i fastigheten. Det är en positiv åtgärd som medför kraftiga besparingar i elkostnader för alla medlemmar.

Att implementera kollektivt elavtal kräver stämmobeslut, och Styrelsen kommer därför inom kort kalla till extra stämma och informationsmöte.

/Styrelsen

Höststädning 2020

Välkommen till föreningens vårstädning 20 september.

Nu har det blivit dags för föreningens årliga höststädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 20 september, klockan 10-14. Under dagen kommer det finnas möjlighet att lämna grovsopor för gemensam bortforsling.

Vi samlas på baksidan klockan 10:00 för att gå igenom vad som behöver göras. Självklart är det välkommet att ta egna initiativ och föreslå vad vi ska passa på att göra.

Tillsammans hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen på skräp och göra det fint utomhus. Dessutom bjuds det på korv med bröd till lunch!

Inför städdagen skulle vi uppskatta om man rensar ut gamla saker ur cykel- och barnvagnsförråden. Sälj eller skänk bort sådant som du inte längre använder och släng det som är trasigt.

Självklart håller vi avstånd till varandra och deltar bara om man känner sig fullt frisk!

Välkommen!
/Styrelsen

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Inom kort kommer den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad starta. Preliminär byggstart är i augusti eller september.

Under 2019 gjordes en besiktning av höghusets balkonger för att bedöma dess livslängd. Resultaten av den visade att vi bör påbörja en renovering av balkongerna inom tre år. I samband med detta bedömer styrelsen att vi bör laga och måla om fasaden.

Renoveringen kommer ske i två etapper. Den första sker under hösten 2020 och den andra under våren 2021. Detta för att arbetet i så liten utsträckning som möjligt ska påverka sommarmånaderna då balkongerna används som mest.

Föreningen har ett godkänt bygglov och har ingått avtal med Sehed Tresson AB som utför arbetet. Vi väntar just nu på startbesked från Stockholms stad.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket i perioder orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför byggstart kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

/Styrelsen

Inventering av tvättcylindrar

Under sommaren inventerar och rensar styrelsen bort oanvända tvättcylindrar i tvättstugan. Så här går det till!

En gång varje helg kommer vi ta bort och ”parkera” tvättcylindrar som sitter kvar på den gångna veckans datum. Det kommer alltså inte vara möjligt att boka tvättid en månad framåt i tiden. Så fort inventeringen för en vecka har gjorts är det fritt fram att boka tvättid igen.

Vi vill samtidigt uppmana alla att märka upp sin tvättcylinder med lägenhetsnummer om det inte redan är gjort.

/Styrelsen

 

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls onsdag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190. 

I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella aktiviteter och händelser.

Trots rådande situation med COVID-19 så har styrelsen ändå beslutat att genomföra stämman vid samma tidpunkt som vanligt. Möbleringen kommer att anpassas så att alla håller avstånd från varandra och vi rekommenderar (enl. rekommendationer från Folkhälsomyndigheten) att de som kommer håller avstånd från varandra samt att de som har symptom stannar hemma. Om du önskar delta i stämman men på grund av COVID-19 inte har möjlighet att göra det, vänligen kontakta styrelsen snarast