Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Råseglet 1.

Datum: Tisdag 11 maj 2021, klockan 19:00.
Dagordning: Enligt föreningens stadgar.

Motioner
Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar (paragraf 18). Motionstiden har nu passerats.

Coronarestriktioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arrangerar därför en helt digital årsstämma i år.

Anmälan
Anmälan sker senast fredag 7 maj via e-post till info@raseglet1.se.
Märk ditt mejl med ”Anmälan till årsstämma”

Länk till videomöte skickas ut via e-post innan mötet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.