Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Årsstämma 7:e maj

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 7:e maj 19.00 i den gamla tvättstugan. Tiden för motioner har nu passerats. Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför… Read More

Kallelse till extrastämma

Hej alla medlemmar, Kallelse till extrastämma gällande beslut om att uppdra åt bostadsrättsföreningens styrelse, att representera och teckna firma för föreningen i lantmäterifrågor förknippade med det ledningsnät som används av Stockholm Exergi för att leverera fjärrvärme till fastigheten,… Read More

Vad händer i januari?

Hej alla medlemmar, Nyligen fick ni som bor i föreningens bostadsrätter en kallelse till extrastämma för att besluta om försäljning av råyta den 30/1. Mer handlingar för detta kommer att komma inom kort. Men, vi vill också passa… Read More

Årsstämma 10:e maj

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 10:e maj klockan 19 i den gamla tvättstugan. Tiden för motioner har nu passerats Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? Skicka in en motion… Read More

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Råseglet 1. Datum: Tisdag 11 maj 2021, klockan 19:00. Dagordning: Enligt föreningens stadgar. Motioner Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens… Read More

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls onsdag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella aktiviteter och händelser. Trots rådande situation… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar. Den formella… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Välkommen till årsmöte 8 maj

Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma. Vi träffas på Varvseken tisdag 8 maj klockan 19:00. Utöver de punkter som stadgarna föreskriver kommer stämman också ta andra beslutet av två rörande uppdaterade stadgar. Dessutom kommer föreningen ta… Read More