Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Om föreningen

Lokaler

I bostadsföreningen ingår lägenheter på adressen Ekenbergsvägen 118-126. I föreningen finns 87 lägenheter, varav ca 6st är fortfarande hyresrätter. På adressen finns en tvättstuga som servar samtliga adresser på Ekenbergsvägen.Tvättstugan 

Det finns en stor tvättsuga i fastigheten (ingång från gården i låghuset). Regler för tvättstugan finns i lokalen för ändamålet. Om man förlorar sin bokningscylinder skall ny cylinder beställas genom fastighetsskötaren. Detta bekostas av den boende.

Vind och Källare

Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare och vindar hålls helt fria från föremål. Vid inspektion kan föreningen åläggas ”vite” dvs. böter om inte dessa bestämmelser efterlevs. Dörrarna till källare och vind skall av säkerhetsskäl alltid hållas låsta. Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd.

Cykelrum 

Det finns cykelrum i fastigheten. Använd dessa och cykelställ för era cyklar. Lämna inte andra saker i cykelrummen, dessa ska inte användas som förråd eller parkering av motorfordon.

Barnvagnsrum

Barnvagsrummet är till för barnvagnar. Lämna inte andra saker där.

Sopor

Det finns inget grovsoprum att tillgå i huset. Föreningen bistår med container två gånger per år. Tider för detta anvisas i trapphus. Om man har grovsopor andra tider än dessa får man kontakta Stockholms stads återvinningscentraler för information om öppettider och själv ansvara för att avfallet förs bort snarast.

Trapphus 

Trapphusen är gemensamma för oss alla. Tänk därför på att hålla det rent och fint! Det är inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar, dörrmattor, soppåsar eller andra föremål i trapphusen! Den främsta anledningen är att detta kan hindra en utrymning samt brandrisken, samt att dessa är i vägen för städarna. Det är heller inte tillåtet att röka och/eller slänga fimpar i trapphusen.