Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: oktober 2017

Dräneringsarbete v. 43-45

På grund av en tidigare fuktskada kommer ett dräneringsarbete inom kort utföras på området mellan Ekensbergsvägen och port 118. Arbetet utförs av Bygg & Markservice i Sverige AB och påbörjas i slutet av vecka 43. Arbetet pågår i… Read More

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll. Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som… Read More