Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Gemensamt elavtal

 

Föreningens gemensamma elavtal har nu varit igång i ett antal månader och allt verkar fungera bra. På sikt räknar styrelsen med att både föreningen och dess medlemmar ska gynnas ekonomiskt av detta genom att föreningen står för kostnaden för elnätsavgift och medlemmarna endast behöver betala för sin förbrukning. Efterv det nya avtalet kommit i kraft har debitering av elförbrukning börjat dras i samband med månadsavgiften som betalas till MBF och specificeras på fakturan som kommer till varje medlem. Notera att debiteringen sker med några månaders fördröjning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.