Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Städdag den 29:e Maj

Den 29:e Maj firar vi sommarens ankomst med en städdag. Den som vill får gärna pyssla med föreninges rabatter. Vi kommer också behöva hjälp att rensa förråds- och vindsgångar från gammalt bråte.

En container kommer att finnas tillgänglig för grovsopor (ej bildäck, byggavfall och miljöfarligt avfall). Föreningen har också ett gäng cyklar att sälja för 200 kr styck.

Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det så vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med!

Föreningen bjuder på korv samt dricka vid halv-tolvtiden.

Brandsäkerhet

Styrelsen vill påminna om att det naturligtvis inte är ok att förvara skräp eller renoveringsspill i trapphuset av brandsäkerhetsskäl.

Den som placerat detta på plan 5 till exempel bör omedelbart slänga det.

Ny hemsida

Vi har nu bytt plattform till wordpress.

Fördelar:

  • Lättare att uppdatera
  • Mobilvänlig
  • Möjlighet till kommentarer
  • Möjlighet att prenumerera på uppdateringar (se menyn på högersidan)
  • Möjlighet att söka information

Om du har några idéer eller tycker något saknas, vänligen maila info@raseglet1.se. Feedback uppskattas!

Trädgårdsintresserad?

Trädgårdsintresserade sökes för att vara med i en trädgårdsgrupp. Intresserade medlemmar får gärna kontakta oss på info@raseglet1.com för mer information.

Cykel- och barnvagnsrensning!

Nu när sommaren är på väg kommer vi att göra en utrensning i cykelförråden i båda husen samt barnvagnsrummet. Detta innebär att alla som har en cykel/barnvagn som används ska märka upp med namn och lägenhetsnummer och ”2016” tills städdagen 2016-05-29.

Cyklar som inte används eller inte märks upp kommer vi att flytta på men finnas kvar i föreningen. Då vi är så många i husen och har trångt med utrymme önskar vi att ni tänker på detta genom att inte förvara gamla, trasiga cyklar och cyklar som inte används och andra saker i de gemensamma utrymmena. Dessa får man förvara i sitt förråd.

Självklart är det inte tillåtet att förvara mopeder, i cykelrummen eller i cyklar i barnvagnsrummen.

Trevlig sommar!

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare

Sälja eller köpa lägenhet?
Här är all information du behöver!

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.

Ny styrelse och valberedning

Ny styrelse är vald efter årsmötet

Ordförande
Sven Albinsson

Ledamöter
Marcela Contardo
Anna Magne
Joakim Öberg
Patrik Jonsson

Suppleant
Petter Alke

Anna Marino

Valberedning
Jonas Widerberg
Peter Widerberg

Nyhetsbrev, Januari 2016

Årsstämma 10 maj

Tisdag den 10 maj kl 18:00 är det dags för årsstämma. Vi ses som vanligt i det gröna klubbhuset vid Gröndals IP.

Rensa förrådsgångar och trapphus

Av brandsäkerhetsskäl och för allas trivsel så påminner styrelsen om att man inte kan förvara möbler i förrådsgångar och trapphus. Styrelsen kommer efter den 1 februari rensa bort sådant som inte flyttats på.

Nya tvättider

Det har kommit in förslag från boende om att ändra tvättiderna så att man lätttare kan hinna med att tvätta efter jobbet. Frånm och med den 1 mars föreslår styrelsen följande bokningsschema:

Kl 7.00-11:00
Kl 11.00-14:00
Kl 14.00-18:00
Kl 18.00-21.00

Har du synpunkterpå detta så vänligen mejla styrelsen senast den 1 februari: info@raseglet1.se

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg. Se över din hemförsäkring så att du inte betalar extra för bostadsrättstillägg i onödan.

Bergvärme

Styrelsen har tagit in offerter från företag som installerar bergvärme. Troligtvis är bergvärme en lönsam och miljövänlig investering för vår förening. Grundlig information kommer senare i vår till alla medlemmar. Eftersom det rör sig om en större investering kommer beslut fattas på en stämma.

God fortsättning! /Styrelsen