Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Så fort vädret tillåter startar renoveringen av balkonger och fasad på höghuset. Planen är nu att arbetet startar vecka 9. Under arbetets gång kommer byggnaden plastas in och alla fönster och balkongdörrar kommer plomberas. Under vissa veckor i… Read More

Bostadsrättstillägget försvinner vid årsskiftet

Vid årsskiftet avskaffas föreningens kollektiva bostadsrättstillägg. Det betyder att ansvaret för bostadsrättstillägg i hemförsäkringen tas över av varje enskild medlem. I dagsläget ingår gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring. Detta är mycket kostsamt och tidskrävande. Dessutom innebär det att… Read More

Uppskjuten byggstart och kollektivt elavtal

Tidigare har styrelsen meddelat att den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad ska starta inom kort. Nu står det klart att arbetet inte kan påbörjas förrän 2021. Istället satsar vi på kollektivt elavtal 2020. På grund av… Read More

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Inom kort kommer den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad starta. Preliminär byggstart är i augusti eller september. Under 2019 gjordes en besiktning av höghusets balkonger för att bedöma dess livslängd. Resultaten av den visade att vi… Read More

Inventering av tvättcylindrar

Under sommaren inventerar och rensar styrelsen bort oanvända tvättcylindrar i tvättstugan. Så här går det till! En gång varje helg kommer vi ta bort och ”parkera” tvättcylindrar som sitter kvar på den gångna veckans datum. Det kommer alltså… Read More

Information från föreningen

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från fasadrenovering till omförhandling av lån. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta. Balkong- och… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar. Den formella… Read More

Installation av kollektivt bredband

Snart sker installationen av föreningens kollektiva bredband via Stockholms Stadsnät. Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått information per post från Stockholms Stadsnät. Om du har missat informationen så finns den även uppladdad här. Om du… Read More

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar. Arbetet påbörjas inom kort och mer information… Read More