Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Städdag den 29:e Maj

Den 29:e Maj firar vi sommarens ankomst med en städdag. Den som vill får gärna pyssla med föreninges rabatter. Vi kommer också behöva hjälp att rensa förråds- och vindsgångar från gammalt bråte. En container kommer att finnas tillgänglig… Read More