Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: mars 2020

Information från föreningen

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från fasadrenovering till omförhandling av lån. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta. Balkong- och… Read More