Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare

Sälja eller köpa lägenhet?
Här är all information du behöver!

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.

Föreningens grillplats

Sommaren är här och allt fler har hittat till föreningens grillplats på baksidan. Här kommer lite information kring grillplatsen som kan vara bra att veta.

Du bokar grillplatsen på en kalender som hänger i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Föreningen har en gasolgrill. Du startar den genom att först vrida på gasen bredvid grillen, därefter vrider du på ett eller flera aggregat och startar lågan med knappen längst till vänster. Glöm inte att stänga av grillen och stänga gasflaskan när du är klar.

Om gasflaskan tar slut kopplar du in reservflaskan som står bredvid och fortsätter grilla. Meddela styrelsen på info@raseglet1.se att du har bytt flaska så att vi kan fylla på den tomma flaskan igen.

Den som har använt grillen ansvarar för att rengöra den efter sig. När grillen har svalnat sätter man på skyddet.

Nyligen har vi installerat ett nytt parasoll vid uteplatsen. Det skyddar mot sol och försiktigt regn, men det tål inte kraftig vind. Glöm därför inte att fälla ihop parasollet när ni lämnar uteplatsen.

/Styrelsen

Uppdaterade ordningsregler

Den senaste tiden har styrelsen tagit emot olika klagomål rörande miljön i och omkring våra hus. Vi har därför uppdaterat och förtydligat de ordningsregler som finns i entréerna. Under våren kommer också hemsidan uppdateras med tydligare information.

FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR BOENDE I RÅSEGLET 1

Parkeringsförbud
Vägen kring huset är en utryckningsväg. Det innebär att det är förbjudet att parkera framför port 118 eller på baksidan av huset. Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning då man har uppsikt över fordonet.

Trapphus, vind och källare
Håll trapphus, gångar och övriga utrymmen fria från föremål. Lösa föremål utgör brand- och utrymningsrisk och vid en brandinspektion kan föreningen åläggas höga viten. Sopor och föremål som lämnas utanför lägenhet eller förråd kan tas bort utan förvarning.

Rökning
Undvik att röka i direkt anslutning till föreningens portar då röklukten dras in i husets ventilation och skapar obehag för boende. Kasta inte fimpar på marken.

Dörrar
Försäkra dig alltid om att portar stängs ordentligt samt att dörrar till cykel- och barnvagnsförråd, vind och källare är låsta.

Utomhusmiljö
Det är självklart förbjudet att slänga sopor och skräp i området kring husen och från balkonger. Detta gäller även cigarettfimpar. Hundägare som rastar sina hundar i området förväntas plocka upp efter hunden.

Har du ett förslag?
Vi som arbetar i styrelsen tar gärna emot idéer och förslag kring hur vi kan förbättra miljön i och omkring husen. Alla medlemmar är också välkomna att engagera sig i föreningen utan att vara med i styrelsen. Kontakta oss på info@raseglet1.se om du har någon idé!

/Styrelsen

 

Välkommen till årsmöte 8 maj

Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma. Vi träffas på Varvseken tisdag 8 maj klockan 19:00. Utöver de punkter som stadgarna föreskriver kommer stämman också ta andra beslutet av två rörande uppdaterade stadgar. Dessutom kommer föreningen ta ställning till två inkomna motioner.

Kallelsen till årsmötet hittar du här!

När: 8 maj, klockan 19.
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Välkommen till föreningens städdag 15 april

Nu har det blivit dags för föreningens årliga vårstädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 15 april, klockan 10-14. Under helgen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Tillsammans hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen på skräp, iordningsställa grillplatsen inför sommaren och en hel del annat. Dessutom bjuds det på korvlunch och kaffe!

Välkommen!
/Styrelsen

Nya stadgar, kollektivt bredband och försäljning av råytor

Söndag 25 februari hölls en extra stämma i föreningen. Ett tjugotal personer deltog och tre beslut kunde tas enhälligt.

Det främsta skälet till att en extra stämma hölls är att ny lagstiftning gör att vi måste uppdatera föreningens stadgar. För att göra det krävs två stämmobeslut och styrelsen bjöd därför in till en extra stämma. Det andra beslutet väntas tas i samband med ordinarie stämma som hålls i maj.

De nya stadgarna är framtagna av vår förvaltare Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och antas av vår förening utan ändringar.

Samtidigt föreslog styrelsen en plan för försäljning av råytor samt tecknande av kollektivt bredband. Båda dessa förslag röstade stämman för.

Styrelsen kommer under våren gå vidare med försäljningen av råytor och informerar löpande medlemmarna om vilka beslut som tas.

Tecknande av kollektivt bredbandsavtal kan göras först när de nya stadgarna antas i maj, men styrelsen kommer förbereda även detta under våren.

/Styrelsen

Kallelse till extrastämma 25 februari

25 feburari 2018 arrangeras en extra stämma för alla medlemmar i Råseglet 1. Under stämman diskuteras och beslutas om tre viktiga frågor.

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya stadgarna möter nya krav i lagstiftningen som trädde i kraft 2017. För att anta de nya stadgarna krävs två omröstningar och därför arrangerar Råseglet 1 en extra stämma 25 februari. Den andra omröstningen sker vid ordinarie årsstämma i maj.

I samband med extrastämman föreslår styrelsen också att medlemmarna tar ställning till förslag om försäljning av råytor samt tecknande av kollektivt bredbandsavtal.

När: Söndag 25 februari, klockan 18
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

LÄNK TILL KALLELSE OCH AGENDA

LÄNK TILL STYRELSENS FÖRSLAG

 

Motioner till Årsstämman

Har du ett förslag som du tycker borde diskuteras och beslutas om på Årsstämman i maj?

Enligt föreningens stadgar måste motioner till ordinarie årsstämma lämnas in senast 2018-01-31. Du kan mejla ditt ärende till info@raseglet1.se eller lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Styrelsen kommer ta del av, och besvara, alla motioner. Vi kommer också bedöma vilka som kräver beslut på årsstämman.

Dräneringsarbete v. 43-45

På grund av en tidigare fuktskada kommer ett dräneringsarbete inom kort utföras på området mellan Ekensbergsvägen och port 118.

Arbetet utförs av Bygg & Markservice i Sverige AB och påbörjas i slutet av vecka 43. Arbetet pågår i cirka två veckor och kan innebära begränsad framkomlighet och viss störning.

Vi hoppas att ni har överseende med det!

/Styrelsen

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll.

Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som påverkar alla bostadsrättsföreningar. Därför kommer vi under vintern och våren uppdatera föreningens stadgar i enlighet med den nya lagstiftningen. Detta kräver en extra stämma och i samband med den kommer styrelsen också föreslå ett antal förändringar som rör kollektivt bredbandsavtal, utnyttjande av oanvända råytor i fastigheten och förtydligande av villkor kring andrahandsuthyrning.

Styrelsen arbetar också under hösten med att fräscha upp och underhålla vissa delar av fastigheten, däribland porten på Ekensbergsvägen 118.

Om du vill bidra med tid och engagemang för föreningen är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på info@raseglet1.se.

Ny styrelse för Råseglet 1

Vid en extra stämma 24 september valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1.

Efter en tids turbulens i styrelsen för föreningen valdes i söndags en ny styrelse för Råseglet 1. Den nya styrelsens arbete påbörjas omgående.

Styrelsen består av:
Björn Owen Glad (Ordförande)
Ruben Nilson (Sekreterare)
Samuel Norman (Vice Ordförande)
Anders Attefjord
Sofie Domeij
Joakim Öberg (Suppleant)
Mahan Khoshnevis (Suppleant)

Styrelsen nås på e-postadress info@raseglet1.se eller genom att lämna brev i föreningens brevlåda i entrén, Ekensbergsvägen 118.