Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare

Sälja eller köpa lägenhet?
Här är all information du behöver!

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman.

Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31 januari. Du kan mejla en motion till info@raseglet1.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför tydlig så att medlemmarna kan bilda sig en bra uppfattning i frågan.

/Styrelsen

 

Välkommen till föreningens städdag 6 oktober

Snart är det dags för höststädning i föreningen! Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Höstens städdag infaller söndag 6 oktober kl. 10-14. Under dagen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Vi samlas utanför port 118 klockan 10:00 för att gå igenom vad som behöver göras. Har du förslag på arbetsuppgifter till städdagen? Meddela styrelsen så sammanställer och fördelar vi saker som kan göras.

Föreningen bjuder på korvlunch och kaffe!

Välkommen!

/Styrelsen

Nu städar vi i cykel- och barnvagnsförråden

Det är trångt i förråden. Därför kommer styrelsen ansvara för att de cyklar, vagnar och dylikt som inte tillhör föreningens medlemmar rensas bort. 

Troligtvis finns det många föremål i våra gemensamma förråd som tillhör tidigare medlemmar. Det kan handla om trasiga vagnar, punkterade cyklar och mycket annat.

Med start 1 oktober kommer allt som inte tillhör nuvarande medlemmar att tas bort. Det kommer sparas av föreningen i tre månader och därefter slängas eller skänkas bort.

Inom kort kommer alla cyklar, vagnar och dylikt märkas med lappar. Det enda du behöver göra är att ta bort lapparna från de saker som du äger och använder. Cyklar/vagnar som har lappar kvar 1 oktober kommer rensas bort.

/Styrelsen

Välkommen till föreningens städdag 19 maj

Nu har det blivit dags för föreningens årliga vårstädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 19 maj, klockan 10-14. Under dagen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Vi samlas utanför port 118 klockan 10:00 för att gå igenom vad som behöver göras. Självklart är det välkommet att ta egna initiativ och föreslå vad vi ska passa på att göra.

Tillsammans hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen på skräp, iordningsställa grillplatsen inför sommaren och en hel del annat. Dessutom bjuds det på korv med bröd till lunch!

Inför städdagen skulle vi uppskatta om man rensar ut gamla saker ur cykel- och barnvagnsförråden. Sälj eller skänk bort sådant som du inte längre använder och släng det som är trasigt. Pulkor, snowracers och andra vinterleksaker får gärna förvaras i lägenhetens förråd under sommarhalvåret för att frigöra plats.

Välkommen!

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190. 

I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar.

Den formella kallelsen till stämman hittar du här!

Installation av kollektivt bredband

Snart sker installationen av föreningens kollektiva bredband via Stockholms Stadsnät.

Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått information per post från Stockholms Stadsnät. Om du har missat informationen så finns den även uppladdad här.

Om du har några frågor ställer du dem i första hand till Stockholms Stadsnät:s kundtjänst. Om du har frågor till föreningens styrelse når du oss på info@raseglet1.se.

/Styrelsen

 

Installation av fjärrvärmeledning

Denna vecka startar arbetet med att installera en ny fjärrvärmeledning till Råseglet 1.

I dag får vår fastighet sitt varmvatten via en gammal ledning som ägs av Stockholmshem. Stockholmshem har sagt upp avtalet med Råseglet 1 och därför installerar föreningen nu en egen fjärrvärmeledning. Denna kommer ge oss en säkrare och tryggare leverans av fjärrvärme än nuvarande system.

Arbetet har planerats under lång tid men blivit försenat med anledning av saneringsarbetet kring det nya huset i kvarteret Bottenstocken vid Gröndalsvägen.

Under arbetets gång kommer tillgängligheten till tvättstugan begränsas, men entreprenören kommer säkerställa att vi kan använda tvättstugan under hela byggtiden.

/Styrelsen

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar.

Arbetet påbörjas inom kort och mer information till berörda lägenhetsinnehavare kommer att komma från Secor AB.

Då en del medlemmar har installerat och bekostat egna säkerhetsdörrar utreder styrelsen hur denna investering kan kompenseras. Meddelande om detta kommer senare i vår.

Vi uppmanar alla medlemmar som själva bytt ut en gammal dörr mot en säkerhetsdörr de senaste åren att meddela och styrka detta till styrelsen på info@raseglet1.se eller via brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

/Styrelsen

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman.

Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31 januari. Du kan mejla en motion till info@raseglet1.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför tydlig så att medlemmarna kan bilda sig en bra uppfattning i frågan.

/Styrelsen

Vad händer i pannrummet?

Flera medlemmar har kommit med förslag på vad vi kan använda det gamla pannrummet till. Nu har en grupp bildats för de som vill engagera sig i detta utrymmes öde.

Styrelsen har godkänt att rummet städas ur och iordningställs, men föreningen bekostar ingen renovering. Rummet kan i framtiden komma att behövas för extra förrådsutrymme i samband med att andra råytor byggs om till lägenheter.

Är du intresserad av att använda gamla pannrummet? Kontakta styrelsen eller gå med i Facebookgruppen Pannrum Råseglet 1.

/Styrelsen