Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare

Sälja eller köpa lägenhet?
Här är all information du behöver!

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.

Kallelse till extrastämma 25 februari

25 feburari 2018 arrangeras en extra stämma för alla medlemmar i Råseglet 1. Under stämman diskuteras och beslutas om tre viktiga frågor.

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya stadgarna möter nya krav i lagstiftningen som trädde i kraft 2017. För att anta de nya stadgarna krävs två omröstningar och därför arrangerar Råseglet 1 en extra stämma 25 februari. Den andra omröstningen sker vid ordinarie årsstämma i maj.

I samband med extrastämman föreslår styrelsen också att medlemmarna tar ställning till förslag om försäljning av råytor samt tecknande av kollektivt bredbandsavtal.

När: Söndag 25 februari, klockan 18
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

LÄNK TILL KALLELSE OCH AGENDA

LÄNK TILL STYRELSENS FÖRSLAG

 

Motioner till Årsstämman

Har du ett förslag som du tycker borde diskuteras och beslutas om på Årsstämman i maj?

Enligt föreningens stadgar måste motioner till ordinarie årsstämma lämnas in senast 2018-01-31. Du kan mejla ditt ärende till info@raseglet1.se eller lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Styrelsen kommer ta del av, och besvara, alla motioner. Vi kommer också bedöma vilka som kräver beslut på årsstämman.

Dräneringsarbete v. 43-45

På grund av en tidigare fuktskada kommer ett dräneringsarbete inom kort utföras på området mellan Ekensbergsvägen och port 118.

Arbetet utförs av Bygg & Markservice i Sverige AB och påbörjas i slutet av vecka 43. Arbetet pågår i cirka två veckor och kan innebära begränsad framkomlighet och viss störning.

Vi hoppas att ni har överseende med det!

/Styrelsen

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll.

Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som påverkar alla bostadsrättsföreningar. Därför kommer vi under vintern och våren uppdatera föreningens stadgar i enlighet med den nya lagstiftningen. Detta kräver en extra stämma och i samband med den kommer styrelsen också föreslå ett antal förändringar som rör kollektivt bredbandsavtal, utnyttjande av oanvända råytor i fastigheten och förtydligande av villkor kring andrahandsuthyrning.

Styrelsen arbetar också under hösten med att fräscha upp och underhålla vissa delar av fastigheten, däribland porten på Ekensbergsvägen 118.

Om du vill bidra med tid och engagemang för föreningen är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på info@raseglet1.se.

Ny styrelse för Råseglet 1

Vid en extra stämma 24 september valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1.

Efter en tids turbulens i styrelsen för föreningen valdes i söndags en ny styrelse för Råseglet 1. Den nya styrelsens arbete påbörjas omgående.

Styrelsen består av:
Björn Owen Glad (Ordförande)
Ruben Nilson (Sekreterare)
Samuel Norman (Vice Ordförande)
Anders Attefjord
Sofie Domeij
Joakim Öberg (Suppleant)
Mahan Khoshnevis (Suppleant)

Styrelsen nås på e-postadress info@raseglet1.se eller genom att lämna brev i föreningens brevlåda i entrén, Ekensbergsvägen 118.

Kallelse till extrastämma

När: Söndagen den 24 september 2017, klockan 19:00
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Innan extrastämman öppnas kommer det finnas tillfälle till information och diskussion.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
  3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  6. Val av ny styrelse, ledamöter samt suppleanter
  7. Mötets avslutande

Välkomna!

 

 

Extrastämma

Vi hade extrastämma under den beslutades det att vi kommer behöva ytterligare en stämma på grund av problem med bland annat protokollföring.
Datumet kommer vara 24:e September och ytterligare information kommer.

Bergvärme, vecka 31

Information från Gerox:

Information om pågående och kommande arbeten vecka 31 & 32

Read More

Nymålat!

Efter uppmuntringar av en boende i föreningen har vi nu målat om huset som innehar ”sopsugen” (ingen vet riktigt vad det är faktiskt 😉 ).

Det kommer behövas en strykning till i veckan, så passa er för att lägga händerna på ytorna.