Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Uppskjuten byggstart och kollektivt elavtal

Tidigare har styrelsen meddelat att den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad ska starta inom kort. Nu står det klart att arbetet inte kan påbörjas förrän 2021. Istället satsar vi på kollektivt elavtal 2020.

På grund av Stockholms Stads långa handläggningstid dröjde vårt startbesked till mitten av september, vilket gör att arbetet inte kan påbörjas under hösten. Det beror i sin tur på att vissa arbeten inte kan utföras vid en temperatur på mindre än 5 plusgrader.

Arbetet kommer istället starta under februari, och vi kan inte förvänta oss att det är klart före sommaren.

Föreningen har ett godkänt bygglov och har ingått avtal med Sehed Tresson AB som utför arbetet.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket i perioder orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför byggstart kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

Satsning på kollektivt elavtal
Då detta projekt skjuts upp har styrelsen beslutat att under tiden undersöka möjligheten att installera kollektivt elavtal i fastigheten. Det är en positiv åtgärd som medför kraftiga besparingar i elkostnader för alla medlemmar.

Att implementera kollektivt elavtal kräver stämmobeslut, och Styrelsen kommer därför inom kort kalla till extra stämma och informationsmöte.

/Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *