Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Vad händer i januari?

Hej alla medlemmar, Nyligen fick ni som bor i föreningens bostadsrätter en kallelse till extrastämma för att besluta om försäljning av råyta den 30/1. Mer handlingar för detta kommer att komma inom kort. Men, vi vill också passa… Read More

El tips i vinterkylan

Hej allesammans, För ett tag sen skickades information ut till alla boende om de nya elpriserna samt budgetdiskussioner med vår förvaltare. Eftersom vi haft ett par rejäla sköldknäppar redan så tänkte vi att det är lika bra med… Read More

Information från föreningen

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från fasadrenovering till omförhandling av lån. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta. Balkong- och… Read More

Information från föreningen augusti 2018

Detta nyhetsbrev har delats ut till alla boende på Ekensbergsvägen 118-126 den 21 augusti. Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från försäljning av råytor till uppdatering av hemsidan. Här… Read More

Uppdaterade ordningsregler

Den senaste tiden har styrelsen tagit emot olika klagomål rörande miljön i och omkring våra hus. Vi har därför uppdaterat och förtydligat de ordningsregler som finns i entréerna. Under våren kommer också hemsidan uppdateras med tydligare information. FÖRHÅLLNINGSREGLER… Read More

Nya stadgar, kollektivt bredband och försäljning av råytor

Söndag 25 februari hölls en extra stämma i föreningen. Ett tjugotal personer deltog och tre beslut kunde tas enhälligt. Det främsta skälet till att en extra stämma hölls är att ny lagstiftning gör att vi måste uppdatera föreningens… Read More

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll. Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som… Read More

INFORMATIONSBREV MAJ/JUNI 2016

Styrelsesammansättning Vid årsstämman invaldes Patrik Jonsson, Anna Magne och Joakim Öberg som styrelseledamöter. Sven Albinsson och Marcela Contardo blev valda på två år 2015 och sitter kvar. Till suppleanter valdes Petter Alke och Anna Amigo, och till valberedning… Read More

Nyhetsbrev, Januari 2016

Årsstämma 10 maj Tisdag den 10 maj kl 18:00 är det dags för årsstämma. Vi ses som vanligt i det gröna klubbhuset vid Gröndals IP. Rensa förrådsgångar och trapphus Av brandsäkerhetsskäl och för allas trivsel så påminner styrelsen… Read More