Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

INFORMATIONSBREV MAJ/JUNI 2016

Styrelsesammansättning Vid årsstämman invaldes Patrik Jonsson, Anna Magne och Joakim Öberg som styrelseledamöter. Sven Albinsson och Marcela Contardo blev valda på två år 2015 och sitter kvar. Till suppleanter valdes Petter Alke och Anna Amigo, och till valberedning… Read More

Nyhetsbrev, Januari 2016

Årsstämma 10 maj Tisdag den 10 maj kl 18:00 är det dags för årsstämma. Vi ses som vanligt i det gröna klubbhuset vid Gröndals IP. Rensa förrådsgångar och trapphus Av brandsäkerhetsskäl och för allas trivsel så påminner styrelsen… Read More