Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Månad: april 2021

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Råseglet 1. Datum: Tisdag 11 maj 2021, klockan 19:00. Dagordning: Enligt föreningens stadgar. Motioner Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens… Read More