Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar.

Arbetet påbörjas inom kort och mer information till berörda lägenhetsinnehavare kommer att komma från Secor AB.

Då en del medlemmar har installerat och bekostat egna säkerhetsdörrar utreder styrelsen hur denna investering kan kompenseras. Meddelande om detta kommer senare i vår.

Vi uppmanar alla medlemmar som själva bytt ut en gammal dörr mot en säkerhetsdörr de senaste åren att meddela och styrka detta till styrelsen på info@raseglet1.se eller via brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.