Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Uppdaterade ordningsregler

Den senaste tiden har styrelsen tagit emot olika klagomål rörande miljön i och omkring våra hus. Vi har därför uppdaterat och förtydligat de ordningsregler som finns i entréerna. Under våren kommer också hemsidan uppdateras med tydligare information.

FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR BOENDE I RÅSEGLET 1

Parkeringsförbud
Vägen kring huset är en utryckningsväg. Det innebär att det är förbjudet att parkera framför port 118 eller på baksidan av huset. Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning då man har uppsikt över fordonet.

Trapphus, vind och källare
Håll trapphus, gångar och övriga utrymmen fria från föremål. Lösa föremål utgör brand- och utrymningsrisk och vid en brandinspektion kan föreningen åläggas höga viten. Sopor och föremål som lämnas utanför lägenhet eller förråd kan tas bort utan förvarning.

Rökning
Undvik att röka i direkt anslutning till föreningens portar då röklukten dras in i husets ventilation och skapar obehag för boende. Kasta inte fimpar på marken.

Dörrar
Försäkra dig alltid om att portar stängs ordentligt samt att dörrar till cykel- och barnvagnsförråd, vind och källare är låsta.

Utomhusmiljö
Det är självklart förbjudet att slänga sopor och skräp i området kring husen och från balkonger. Detta gäller även cigarettfimpar. Hundägare som rastar sina hundar i området förväntas plocka upp efter hunden.

Har du ett förslag?
Vi som arbetar i styrelsen tar gärna emot idéer och förslag kring hur vi kan förbättra miljön i och omkring husen. Alla medlemmar är också välkomna att engagera sig i föreningen utan att vara med i styrelsen. Kontakta oss på info@raseglet1.se om du har någon idé!

/Styrelsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.