Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll.

Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som påverkar alla bostadsrättsföreningar. Därför kommer vi under vintern och våren uppdatera föreningens stadgar i enlighet med den nya lagstiftningen. Detta kräver en extra stämma och i samband med den kommer styrelsen också föreslå ett antal förändringar som rör kollektivt bredbandsavtal, utnyttjande av oanvända råytor i fastigheten och förtydligande av villkor kring andrahandsuthyrning.

Styrelsen arbetar också under hösten med att fräscha upp och underhålla vissa delar av fastigheten, däribland porten på Ekensbergsvägen 118.

Om du vill bidra med tid och engagemang för föreningen är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på info@raseglet1.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.