Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Bergvärme, vecka 31

Information från Gerox:

Information om pågående och kommande arbeten vecka 31 & 32

Arbetsmiljö och säkerhet

Beakta att undercentralen är ett arbetsområde där ni för er egen säkerhet ej skall vistas under pågående entreprenad (det kan finnas risk att snubbla på material).

Information till Boende

Hål i asfalt har ännu inte kunnat lagas, dessa är planerade att lagas under V 32.

Tider / tidplan

Arbeten pågår enligt tidsplan

Se även bifogad tidsplan

Arbeten pågående V31

Borrentreprenör
Markåterställning

 Rörentreprenör
Fyllning av systemet med bioetanol, i övrigt klar.

Entreprenör rörisolering  

Elentreprenör

 

Arbeten planerade till V32

Borrentreprenör
Lagning av hål i asfalt
Entreprenör rörisolering kan komma att starta

Arbeten planerade till V35

Elentreprenör

Tidsplan Brf Råseglet 2016-08-05

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.