Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Kallelse till extrastämma

Hej alla medlemmar,

Kallelse till extrastämma gällande beslut om att uppdra åt bostadsrättsföreningens styrelse, att representera och teckna firma för föreningen i lantmäterifrågor förknippade med det ledningsnät som används av Stockholm Exergi för att leverera fjärrvärme till fastigheten, i enlighet med redan undertecknat medgivande.

Medgivandet är en byggsten i en pågående lantmäteriförrättning som syftar till att säkra rätten för Stockholms Exergis ledningsnät för fjärrvärme i området. Medgivandet innebär för det första att själva rättigheten kan bildas, för det andra att fjärrvärmeledningarna som rättigheten avser överlåts med äganderätt till Stockholm Exergi och för det tredje att åtgärderna sker utan ersättningsanspråk. Förrättningen gör att det blir mer ordning på juridik, ägande och ansvar för den del av ledningsnätet som Stockholm Exergi förvaltar men som AB Stockholmshem en gång i tiden byggt.

Datum: Tisdagen den 19 september 2023, kl. 18:00
Lokal: Gamla tvättstugan

Allt gott!

//Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.