Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Nya stadgar, kollektivt bredband och försäljning av råytor

Söndag 25 februari hölls en extra stämma i föreningen. Ett tjugotal personer deltog och tre beslut kunde tas enhälligt.

Det främsta skälet till att en extra stämma hölls är att ny lagstiftning gör att vi måste uppdatera föreningens stadgar. För att göra det krävs två stämmobeslut och styrelsen bjöd därför in till en extra stämma. Det andra beslutet väntas tas i samband med ordinarie stämma som hålls i maj.

De nya stadgarna är framtagna av vår förvaltare Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och antas av vår förening utan ändringar.

Samtidigt föreslog styrelsen en plan för försäljning av råytor samt tecknande av kollektivt bredband. Båda dessa förslag röstade stämman för.

Styrelsen kommer under våren gå vidare med försäljningen av råytor och informerar löpande medlemmarna om vilka beslut som tas.

Tecknande av kollektivt bredbandsavtal kan göras först när de nya stadgarna antas i maj, men styrelsen kommer förbereda även detta under våren.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.