Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Information från föreningen

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från fasadrenovering till omförhandling av lån. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta.

Balkong- och fasadrenovering
Under 2019 gjordes en besiktning av höghusets balkonger för att bedöma dess livslängd. Resultaten av den visade att vi bör påbörja en renovering av balkongerna snarast. I samband med detta bedömer styrelsen att vi bör laga och måla om fasaden. Styrelsen har tagit in och jämfört offerter samt påbörjat ett bygglovsärende. Vår förhoppning är att arbetet ska kunna genomföras utan att påverka alla sommarmånader. Dock beror det på när bygglovet är färdigt.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför arbetet kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

Ny fjärrvärmeledning
Sedan ombildningen av Råseglet1 har vårt varmvatten levererats av Stockholmshem. 2017 valde de att säga upp avtalet och styrelsen har sedan dess försökt hitta en så bra, långsiktig och prisvärd lösning som möjligt. Vi har valt mellan en egen bergvärmelösning eller att köpa in varmvatten av en underleverantör och beslutat att välja det senare. Under 2019 har den nya ledningen för fjärrvärmevatten installerats och är nu i drift. Föreningen kommer spara cirka 175 000 per år i och med denna förändring.

Inventering av källarförråd i 118
Under den senaste tiden har det uppdagats att flera medlemmar som bor på Ekensbergsvägen 118 och 120 saknar källarförråd. Det beror dels på att det de facto saknas 4 förråd, men troligtvis också på att vissa medlemmar använder mer än ett förråd. Dessutom kan det finnas låsta förråd som tillhör avflyttade medlemmar.

Styrelsen tar nu tag i detta genom att bygga minst fyra nya förråd, samt inventera källarförråden i höghuset.

Senare under året kommer vi genomföra en omfattande inventering av samtliga källarförråd på Ekensbergsvägen 118. Mer information om det kommer under våren.

Omförhandling av lån
Under 2019 har flera av föreningens lån omförhandlats. Detta kommer ge en besparing på cirka  150 000 kr per år.

Kollektivt bredband
Under 2019 tecknade föreningen kollektivt bredband genom Stockholms Stadsnät. Det var ett omfattande arbete, men när styrelsen nu kan utvärdera driftsäkerheten och den allmänna upplevelsen kan vi konstatera att resultatet har varit över förväntan. Stockholms Stadsnäts leverans är god och de flesta medlemmar sparar drygt 1000 kr per år med denna lösning. 

Försäljning av råytor
Vid tidigare stämma har föreningen beslutat att sälja och exploatera flera råytor i föreningen, däribland två cykelrum och den gamla tvättstugan. Arbetet med att ta fram underlag för denna försäljning har dock lagts på is under 2019-2020 då styrelsen tvingats fokusera på andra, större och mer akuta, projekt. 

Ny grill
Efter ett par säsonger på sista versen kan vi nu glatt meddela att föreningens grillplats under våren kommer förgyllas med en sprillans ny grill. Förhoppningsvis får vi chans att inviga den under vårens städdag…

Städdag
…som äger rum söndag 19 april, klockan 10:00 – 14:00. Mer information kommer när det närmar sig och vi hoppas att så många som möjligt kan vara med! 

Årsstämma
Vårens ordinarie stämma kommer hållas 5 maj. Sätt ett kryss i almanackan redan nu. Kallelse kommer inom kort.

Information till mäklare vid försäljning
Vid försäljning av lägenheter i föreningen förekommer ofta felaktig information i annonser. Om du ska sälja din lägenhet bör du hänvisa din mäklare till föreningens hemsida. Där finns en avdelning avsedd för mäklare som besvarar alla vanliga frågor. Där finns också föreningens årsredovisning sedan flera år tillbaka. 

Problem med värmen?
Efter ett vattenläckage och rörbyte för en tid sedan har vissa medlemmar upplevt att värmen inte har fungerat. Om du har problem med att elementen inte blir varma, kontakta AMW Fastighetsvård på 08-885188 eller a.m.w@telia.com.

Andrahandsuthyrning
Många medlemmar väljer att hyra ut sin lägenhet i andra hand, exempelvis vid studier eller arbete på annan ort. Styrelsen har som princip att alltid tillåta detta men föreningen tar ut en extra avgift under uthyrningsperioden motsvarande 10 % av prisbasbeloppet. Under 2020 motsvarar det 4730 kr per år.

Observera att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande och max ett år åt gången, därefter måste ny ansökan göras.

Nedskräpning i trapphus, källare och vind
Periodvis har det förekommit att medlemmar lämnat föremål och skräp i entrér, trapphus och i gångar på vinden och i källaren. Detta är inte tillåtet då det riskerar att blockera utrymningsvägar vid brand. Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en inspektion och det förekommer otillåtna föremål kommer föreningen åläggas vite. Observera att det heller inte är tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenhetsdörren.

Inga mopeder eller motorcyklar i förråd
Observera att det på grund av brandrisk inte är tillåtet att ställa mopeder och motorcyklar i föreningens cykelrum och förråd. Detta gäller även elmopeder och elmotorcyklar.

Håll dig uppdaterad!
Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla medlemmar känner sig upplysta om vad som är på gång i föreningen. Därav detta nyhetsbrev. Vi har även en Facebook-grupp där man kan diskutera allt som rör grannskapet, och på hemsidan kan man anmäla sig till föreningens nyhetsbrev. Man får då en automatisk uppdatering så fort en ny artikel publiceras på hemsidan. Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Råseglet 1” och anmäl dig till nyhetsbrevet!

Om du har förslag, synpunkter eller idéer, kontakta styrelsen på info@raseglet1.se eller med ett brev i styrelsen brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118

Tack för din uppmärksamhet

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.