Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Inom kort kommer den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad starta. Preliminär byggstart är i augusti eller september.

Under 2019 gjordes en besiktning av höghusets balkonger för att bedöma dess livslängd. Resultaten av den visade att vi bör påbörja en renovering av balkongerna inom tre år. I samband med detta bedömer styrelsen att vi bör laga och måla om fasaden.

Renoveringen kommer ske i två etapper. Den första sker under hösten 2020 och den andra under våren 2021. Detta för att arbetet i så liten utsträckning som möjligt ska påverka sommarmånaderna då balkongerna används som mest.

Föreningen har ett godkänt bygglov och har ingått avtal med Sehed Tresson AB som utför arbetet. Vi väntar just nu på startbesked från Stockholms stad.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket i perioder orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför byggstart kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.