Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Installation av bergvärme påbörjad

Vi har nu haft uppstartsmötet och Gerox samt deras underleverantörer kommer nu att påbörja projektet. Borrningen kommer som tidigare nämnts ske på baksidan av huset (den sidan uteplatsen finns på). Gerox räknar med att det blir totalt 10 hål och vid en lyckad borrning tar det cirka en arbetsdag per hål.

Här är tidsplanen för projektet:
Tidsplan Råseglet 2016-06-14 Preliminär

Följande information kommer att sättas upp i portarna inom snar framtid. Tekniska frågor hänvisas främst till Gerox.

Information till boende i Brf Råseglet 1 samt berörda grannar

Föreningen har nu tecknat ett kontrakt med Gerox AB innebärande installation bergvärme i kombination med fjärrvärme. Lösningen är optimal rörande både ekonomi och säkerhet samt även en långsiktig lösning rörande föreningens uppvärmning och behovet av tappvarmvatten.

Gerox installerar en bergvärmeanläggning på 120 kW och föreningen kommer därefter att till ca 80 % värmas med bergvärme (förnyelsebar solenergi), resterande energi för uppvärmning samt tappvarmvatten produceras även i fortsättningen från fjärrvärmen.

Gerox planerar att måndag den 27/6 starta arbetet med att borra tio (10) stycken energibrunnar om vardera 270 m på innergården. Arbeten kommer att pågå under Juli månad. Arbeten inne i fastigheten främst undercentral kommer att pågå från och med 15 juni fram till ca 15 september.

Givetvis kommer det störa er boende en del, men vi hoppas på överseende och vi ber Er att ha tålamod med vetskap om det goda som kommer ut av installationen.

Föreningen blir mindre beroende av fjärrvärmemonopolet och sänker kraftigt energikostnaderna.

Föreningen äger stor del av energikällan som är förnyelsebar solenergi.

Föreningen får år efter år gratisenergi från berget som aldrig påverkas av energiprisökningar. Föreningen blir mer miljövänlig genom att bidra med minskat CO2 utsläpp, ca 20 ton/ år.

Kontaktpersoner
Ansvarig för borrning och schaktning: Kjell Karlsson, Geoborr 0707 47 07 30
Projektledare: Roger Klasson, Gerox 0707-35 70 54
Kvalitets- och miljöansvarig samt teknik, Johan Nyholm, Gerox 010-130 72 31
Ombud och tillståndsanvarig: Per Melin, Gerox 010-130 72 11

 

Inköp av säkerhetsdörrar

Det har kommit in en fråga om gruppinköp av säkerhetsdörrar.
Om det är fler som har intresse av att köpa får ni gärna kontakta oss på info@raseglet1.se så kopplar vi ihop er.

Extrastämma angående bergvärme 8:e Juni

Vi kommer ha en extrastämma för att formellt ta beslut om installation av bergvärme den 8:e Juni klockan 18:00. 

Omröstningen sker i gamla tvättstugan. 

INFORMATIONSBREV MAJ/JUNI 2016

Styrelsesammansättning
Vid årsstämman invaldes Patrik Jonsson, Anna Magne och Joakim Öberg som styrelseledamöter. Sven Albinsson och Marcela Contardo blev valda på två år 2015 och sitter kvar. Till suppleanter valdes Petter Alke och Anna Amigo, och till valberedning Jonas Widerberg och Peter Widerberg.

Du når styrelsen via epostadressen info@raseglet1.se eller genom att lämna ett brev i vår postlåda i entrén till Ekensbergsvägen 118.

Trädgårdsarbete

För tillfället finns ingen formell trädgårdsgrupp i föreningen. Har du ett intresse för trädgårdsarbete så mejla styrelsen. Svensk Markservice sköter numera våra gräsmattor, buskar och större planteringar men inget utesluter att också medlemmar kan hjälpa till på vissa ytor.

Bokningslista grillen

Nu finns en bokningslista för grillen och uteplatsen uppsatt i entrén till Ekensbergsvägen 118.

Gårdsstädning 29 maj

Gårdsstädningen kommer att äga rum söndagen den 29 maj. Det kommer att finnas en container för grovsopor i samband med städdagen där du kan slänga gamla möbler och dylikt men tänk på att byggavfall, elektronik och annat miljöfarligt avfall inte kan läggas i containern. Det finns en återvinningscentral i Sätra dit du får ta denna typ av avfall på egen hand. Tyvärr kommer vi inte att kunna sälja cyklar som planerat utan dessa måste förvaras ytterligare en period innan vi lagligen kan göra oss av med dem.

Hissen

Innan du felanmäler hissen så se till att det inte bara är grus eller smuts som gör att dörren inte går igen. Det blir kostsamt för föreningen med felanmälningar som görs i onödan.

Cykel- och barnvagnsrummen
Det är ont om plats i cykelrummen och många av er boenden hör av er till styrelsen med klagomål och funderingar. Tänk på att bara cyklar och barnvagnar ska förvaras i rummen. Motorfordon, cykeldelar eller andra föremål upptar tyvärr alldeles för stor plats. Rensning kommer precis som aviserats ske nu under städdagen så se till att märka din cykel med ditt namn och innevarande år (2016)!

Glad sommar önskar styrelsen!

 

Städdag den 29:e Maj

Den 29:e Maj firar vi sommarens ankomst med en städdag. Den som vill får gärna pyssla med föreninges rabatter. Vi kommer också behöva hjälp att rensa förråds- och vindsgångar från gammalt bråte.

En container kommer att finnas tillgänglig för grovsopor (ej bildäck, byggavfall och miljöfarligt avfall). Föreningen har också ett gäng cyklar att sälja för 200 kr styck.

Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det så vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med!

Föreningen bjuder på korv samt dricka vid halv-tolvtiden.

Brandsäkerhet

Styrelsen vill påminna om att det naturligtvis inte är ok att förvara skräp eller renoveringsspill i trapphuset av brandsäkerhetsskäl.

Den som placerat detta på plan 5 till exempel bör omedelbart slänga det.

Ny hemsida

Vi har nu bytt plattform till wordpress.

Fördelar:

  • Lättare att uppdatera
  • Mobilvänlig
  • Möjlighet till kommentarer
  • Möjlighet att prenumerera på uppdateringar (se menyn på högersidan)
  • Möjlighet att söka information

Om du har några idéer eller tycker något saknas, vänligen maila info@raseglet1.se. Feedback uppskattas!

Trädgårdsintresserad?

Trädgårdsintresserade sökes för att vara med i en trädgårdsgrupp. Intresserade medlemmar får gärna kontakta oss på info@raseglet1.com för mer information.

Cykel- och barnvagnsrensning!

Nu när sommaren är på väg kommer vi att göra en utrensning i cykelförråden i båda husen samt barnvagnsrummet. Detta innebär att alla som har en cykel/barnvagn som används ska märka upp med namn och lägenhetsnummer och ”2016” tills städdagen 2016-05-29.

Cyklar som inte används eller inte märks upp kommer vi att flytta på men finnas kvar i föreningen. Då vi är så många i husen och har trångt med utrymme önskar vi att ni tänker på detta genom att inte förvara gamla, trasiga cyklar och cyklar som inte används och andra saker i de gemensamma utrymmena. Dessa får man förvara i sitt förråd.

Självklart är det inte tillåtet att förvara mopeder, i cykelrummen eller i cyklar i barnvagnsrummen.

Trevlig sommar!

Välkommen till BRF Råseglet 1

För mäklare

Sälja eller köpa lägenhet?
Här är all information du behöver!

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och andra som kan vara av intresse, klicka här.