Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Installation av bergvärme påbörjad

Vi har nu haft uppstartsmötet och Gerox samt deras underleverantörer kommer nu att påbörja projektet. Borrningen kommer som tidigare nämnts ske på baksidan av huset (den sidan uteplatsen finns på). Gerox räknar med att det blir totalt 10 hål och vid en lyckad borrning tar det cirka en arbetsdag per hål.

Här är tidsplanen för projektet:
Tidsplan Råseglet 2016-06-14 Preliminär

Följande information kommer att sättas upp i portarna inom snar framtid. Tekniska frågor hänvisas främst till Gerox.

Information till boende i Brf Råseglet 1 samt berörda grannar

Föreningen har nu tecknat ett kontrakt med Gerox AB innebärande installation bergvärme i kombination med fjärrvärme. Lösningen är optimal rörande både ekonomi och säkerhet samt även en långsiktig lösning rörande föreningens uppvärmning och behovet av tappvarmvatten.

Gerox installerar en bergvärmeanläggning på 120 kW och föreningen kommer därefter att till ca 80 % värmas med bergvärme (förnyelsebar solenergi), resterande energi för uppvärmning samt tappvarmvatten produceras även i fortsättningen från fjärrvärmen.

Gerox planerar att måndag den 27/6 starta arbetet med att borra tio (10) stycken energibrunnar om vardera 270 m på innergården. Arbeten kommer att pågå under Juli månad. Arbeten inne i fastigheten främst undercentral kommer att pågå från och med 15 juni fram till ca 15 september.

Givetvis kommer det störa er boende en del, men vi hoppas på överseende och vi ber Er att ha tålamod med vetskap om det goda som kommer ut av installationen.

Föreningen blir mindre beroende av fjärrvärmemonopolet och sänker kraftigt energikostnaderna.

Föreningen äger stor del av energikällan som är förnyelsebar solenergi.

Föreningen får år efter år gratisenergi från berget som aldrig påverkas av energiprisökningar. Föreningen blir mer miljövänlig genom att bidra med minskat CO2 utsläpp, ca 20 ton/ år.

Kontaktpersoner
Ansvarig för borrning och schaktning: Kjell Karlsson, Geoborr 0707 47 07 30
Projektledare: Roger Klasson, Gerox 0707-35 70 54
Kvalitets- och miljöansvarig samt teknik, Johan Nyholm, Gerox 010-130 72 31
Ombud och tillståndsanvarig: Per Melin, Gerox 010-130 72 11

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *