Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Kallelse till extrastämma

När: Söndagen den 24 september 2017, klockan 19:00 Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190 Innan extrastämman öppnas kommer det finnas tillfälle till information och diskussion. Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare på stämman Upprättande av förteckning över närvarande… Read More