Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Installation av bommar

Som de flesta säkert märkt har de två infarterna runt huset försetts med bommar. Detta för att obehörig trafik inte ska köra in till och runt byggnaden då flertalet medlemmar upplevt snabbt körande fordon på innergården där barn… Read More

Gemensamt elavtal

  Föreningens gemensamma elavtal har nu varit igång i ett antal månader och allt verkar fungera bra. På sikt räknar styrelsen med att både föreningen och dess medlemmar ska gynnas ekonomiskt av detta genom att föreningen står för… Read More

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Råseglet 1. Datum: Tisdag 11 maj 2021, klockan 19:00. Dagordning: Enligt föreningens stadgar. Motioner Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens… Read More

Nu startar bilningsarbetet

Torsdag 25 mars startar bilningen av balkonger på Ekensbergsvägen 118. Arbetet påbörjas på den östra fasaden och fortsätter därefter på den södra och västa fasaden.  SehedTresson täcker över fönster och ventiler utvändigt under arbetet för att damm inte… Read More

Nu får föreningen kollektivt elavtal!

Styrelsen har tecknat avtal om kollektivt elavtal med Home Solutions. Detta innebär långsiktiga besparingar för alla boende. Kollektivt elavtal innebär att föreningen delar på ett enda elavtal och därmed försvinner den fasta elnätskostnaden för alla boende. Det enda… Read More

Nu rensar vi cykelförråden

Den senaste tiden har många medlemmar klagat över övergivna cyklar i förråden vid Ekensbergsvägen 118 och 126. Inom kort rensar vi därför bort oanvända cyklar. Alla cyklar kommer märkas med en lapp. Det enda du behöver göra är… Read More

Nu städar vi i cykel- och barnvagnsförråden

Det är trångt i förråden. Därför kommer styrelsen ansvara för att de cyklar, vagnar och dylikt som inte tillhör föreningens medlemmar rensas bort.  Troligtvis finns det många föremål i våra gemensamma förråd som tillhör tidigare medlemmar. Det kan… Read More