Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll. Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som… Read More

Ny styrelse för Råseglet 1

Vid en extra stämma 24 september valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Efter en tids turbulens i styrelsen för föreningen valdes i söndags en ny styrelse för Råseglet 1. Den nya styrelsens arbete påbörjas omgående. Styrelsen… Read More