Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Välkommen till föreningens städdag 6 oktober

Snart är det dags för höststädning i föreningen! Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp! Höstens städdag infaller söndag 6 oktober kl. 10-14…. Read More

Nu städar vi i cykel- och barnvagnsförråden

Det är trångt i förråden. Därför kommer styrelsen ansvara för att de cyklar, vagnar och dylikt som inte tillhör föreningens medlemmar rensas bort.  Troligtvis finns det många föremål i våra gemensamma förråd som tillhör tidigare medlemmar. Det kan… Read More

Välkommen till föreningens städdag 19 maj

Nu har det blivit dags för föreningens årliga vårstädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp! Årets städdag infaller söndag 19 maj, klockan… Read More

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.  I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar. Den formella… Read More

Installation av kollektivt bredband

Snart sker installationen av föreningens kollektiva bredband via Stockholms Stadsnät. Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått information per post från Stockholms Stadsnät. Om du har missat informationen så finns den även uppladdad här. Om du… Read More

Installation av fjärrvärmeledning

Denna vecka startar arbetet med att installera en ny fjärrvärmeledning till Råseglet 1. I dag får vår fastighet sitt varmvatten via en gammal ledning som ägs av Stockholmshem. Stockholmshem har sagt upp avtalet med Råseglet 1 och därför… Read More

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar. Arbetet påbörjas inom kort och mer information… Read More

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31… Read More

Vad händer i pannrummet?

Flera medlemmar har kommit med förslag på vad vi kan använda det gamla pannrummet till. Nu har en grupp bildats för de som vill engagera sig i detta utrymmes öde. Styrelsen har godkänt att rummet städas ur och… Read More

Information om kollektivt bredband

Sedan en tid har styrelsen fört förhandlingar med olika aktörer för att kunna erbjuda medlemmarna ett bra kollektivt bredbandsavtal. Nu är förhandlingarna klara och ett avtal har tecknats. Från och med 1 april 2019 är Råseglet 1 ej… Read More