Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Föreningens grillplats

Sommaren är här och allt fler har hittat till föreningens grillplats på baksidan. Här kommer lite information kring grillplatsen som kan vara bra att veta. Du bokar grillplatsen på en kalender som hänger i entrén på Ekensbergsvägen 118…. Read More

Uppdaterade ordningsregler

Den senaste tiden har styrelsen tagit emot olika klagomål rörande miljön i och omkring våra hus. Vi har därför uppdaterat och förtydligat de ordningsregler som finns i entréerna. Under våren kommer också hemsidan uppdateras med tydligare information. FÖRHÅLLNINGSREGLER… Read More

Välkommen till årsmöte 8 maj

Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma. Vi träffas på Varvseken tisdag 8 maj klockan 19:00. Utöver de punkter som stadgarna föreskriver kommer stämman också ta andra beslutet av två rörande uppdaterade stadgar. Dessutom kommer föreningen ta… Read More

Välkommen till föreningens städdag 15 april

Nu har det blivit dags för föreningens årliga vårstädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp! Årets städdag infaller söndag 15 april, klockan… Read More

Nya stadgar, kollektivt bredband och försäljning av råytor

Söndag 25 februari hölls en extra stämma i föreningen. Ett tjugotal personer deltog och tre beslut kunde tas enhälligt. Det främsta skälet till att en extra stämma hölls är att ny lagstiftning gör att vi måste uppdatera föreningens… Read More

Kallelse till extrastämma 25 februari

25 feburari 2018 arrangeras en extra stämma för alla medlemmar i Råseglet 1. Under stämman diskuteras och beslutas om tre viktiga frågor. Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har tagit fram nya normalstadgar för bostadsrättsföreningar. De nya stadgarna möter nya krav i… Read More

Motioner till Årsstämman

Har du ett förslag som du tycker borde diskuteras och beslutas om på Årsstämman i maj? Enligt föreningens stadgar måste motioner till ordinarie årsstämma lämnas in senast 2018-01-31. Du kan mejla ditt ärende till info@raseglet1.se eller lämna ett… Read More

Dräneringsarbete v. 43-45

På grund av en tidigare fuktskada kommer ett dräneringsarbete inom kort utföras på området mellan Ekensbergsvägen och port 118. Arbetet utförs av Bygg & Markservice i Sverige AB och påbörjas i slutet av vecka 43. Arbetet pågår i… Read More

Styrelsens arbete hösten 2017

Nyligen valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Under hösten kommer den nya styrelsen fokusera på ett antal prioriterade områden, däribland exploatering av oanvända ytor, uppdaterade stadgar och visst underhåll. Under 2016 gjordes ett antal lagändringar som… Read More

Ny styrelse för Råseglet 1

Vid en extra stämma 24 september valdes en ny styrelse för BRF Råseglet 1. Efter en tids turbulens i styrelsen för föreningen valdes i söndags en ny styrelse för Råseglet 1. Den nya styrelsens arbete påbörjas omgående. Styrelsen… Read More