Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Kallelse till extrastämma

När: Söndagen den 24 september 2017, klockan 19:00
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Innan extrastämman öppnas kommer det finnas tillfälle till information och diskussion.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare på stämman
  3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  6. Val av ny styrelse, ledamöter samt suppleanter
  7. Mötets avslutande

Välkomna!

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *